A vásárlástól való elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet értelmében a szerződéskötéstől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a sérülésmentes, még fel nem szerelt terméket.
Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a Felni Birodalom Kft. munkatársaitól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vételár az általa megjelölt bankszámla számra visszautalásra kerül.
Elállási jogával élhet a megrendelést követően a kiszállítás megkezdése előtt is.
A lemondást telefonon jelezheti telefonszámunkon: +36 70/614-44-39. Ez esetben az elállás okán Önnek fizetési kötelezettsége nincs.
A vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát: olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint.
Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Felni Birodalom Kft. részére (cím: 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 53./A 2.em./1, e-mail: felnibirodalom@gmail.com)
Ebből a célból felhasználhatja az oldalról letölthető Elállási nyilatkozat mintát.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, más esetben az elektronikusan rögzített időpont a mérvadó.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, azaz bankszámlára történő visszautalást alkalmazunk.
A termék cégünkhöz történő beérkezését követően videóval rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.
Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.


Letölthető elállási nyilatkozat minta (docx/13KB)